Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis

Kuvaus

Kaavoituksessa on tavoitteena viheryhteyksien säilyttäminen puistojen ja metsäalueiden välillä. Keskustataajaman asemakaavojen ulkopuolisilla alueilla yleiskaavoissa on pyritty turvaamaan metsäalueiden yhtenäisyys. Kylien ykeiskaavoituksessa on myös pyritty tunnistamaan ekologisia käytäviä ja osoitettu niitä kaavoissa. Osayleiskaavoissa kylien rakantaminen on olemssa olevaa asutusta täydentävää eikä ole osoitettu uusia laajoja erillisiä asumisen alueita. Kyläyleiskaavoja on tehty paljon ja niissä on tehty luotoselvitykset eikä rakantamista ole osoitettu luontoalueille.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Hannu Jalava

  Hannu Jalava

  Projektipäällikkö

  Tammelan kunta

 • Miika Tuki

  Miika Tuki

  Kaavoittaja

  Tammelan kunta

Tietoja päivitetty 20.10.2022