Hyppää sisältöön

Tietoa riskikartoista

Ilmastonmuutoksen myötä erilaisten sään ääri-ilmiöiden arvioidaan lisääntyvän ja voimistuvan ja niiden esiintymisajankohta voi muuttua. Näitä ovat myrskyt, lisääntyvät helle- ja kuivuusjaksot, lisääntyvät rankkasateet sekä tulvat. Sään ääriolosuhteista seuraavia riskejä asukkaille ja rakennetulle ympäristölle ovat esimerkiksi liikenneyhteyksien katkeaminen, omaisuusvahingot ja terveysriskit. Hämeen ilmastoturva -hankkeen tarkoituksena on parantaa näihin sään ääri-ilmiöistä aiheutuviin haasteisiin varautumista. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä koottiin ilmastoriskikarttoja Hämeen alueelta.

Hämeen ilmastoturva -hankkeessa kootut ilmastoriskikartat

  • Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla -projektin (2022-2023) yhtenä toimenpiteenä kartoitettiin, millaisia alueellisia riskejä Hämeen maaseudulle kohdistuu ilmastonmuutoksen myötä.
  • Ilmastoriskikarttoja sisältävä paikkatietoaineisto koottiin vuonna 2022 Hämeen ammattikorkeakoulun ja LAB-ammattikorkeakoulun toimesta. Aineistot ovat ajankohtaisia arviolta vähintään viisi vuotta, vuoteen 2027 asti. Hankkeessa toimivat myös Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ja Suomen Metsäkeskus.
  • Kanta-Hämeen alueen kattavia ilmastoriskikarttoja ja niihin liittyviä varautumisohjeita esitellään tällä sivustolla. Aineisto on ladattavissa myös paikkatietotiedostoina täältä. Päijät-Hämeen alueen vastaaviin ilmastoriskikarttoihin sekä niiden ladattaviin paikkatietoaineistoihin pääsee tutustumaan tästä. Aineistojen lähdetiedot ja lisää varautumisohjeita löytyvät raportista Sää- ja ilmastoriskeihin varautumisohjeita Hämeen maaseudun asukkaille.

Lisätietoa

Yhteyshenkilö hankkeeseen liittyen: Kaisa Tuominen, puh 0447085113, kaisa.tuominen@lab.fi

Yhteyshenkilö paikkatietoaineistoon liittyen: Josefiina Ruponen, puh 0503538583, josefiina.ruponen@hamk.fi

Hämeen ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun, Suomen Metsäkeskuksen, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logot.