Hyppää sisältöön

Kulutus, materiaalit ja hankinnat

Toimenpiteet

Hämeenlinnan kaupunki

 • Hämeenlinna
  Biojätteen lajitteluasteen nostaminen
 • Valmis
  Hämeenlinna
  Jätehuollon neuvonta ja viestintä
 • Valmis
  Hämeenlinna
  Jätteiden lajittelu kaupungin kiinteistöissä
 • Suunnittelu
  Hämeenlinna
  Jätteen­kuljetuksen ilmasto­päästöjen vähennys
 • Toteutus
  Hämeenlinna
  Pakkaus- ja kovamuovin sekä tekstiili­jätteen keräyksen edistäminen
 • Toteutus
  Hämeenlinna
  Jätehuollon keräyspisteiden verkon laajentaminen jätehuollon perusmaksun avulla
 • Valmis
  Hämeenlinna
  Puu­tarha­jätteiden keräyspäivä
 • Suunnittelu
  Hämeenlinna
  Biomassojen hyödyntämis­mah­dol­li­suuk­sien selvitys
 • Ei aloitettu
  Hämeenlinna
  Yhtenäiset ympäristö­kriteerit tuleviin ruokapalvelu-, siivous- ja kiinteistön­hoito­kilpailutuksiin
 • Ei aloitettu
  Hämeenlinna
  Energia­tehokkuuden ja ympäristö­kriteerien huomioiminen ICT-hankinnoissa
 • Ei aloitettu
  Hämeenlinna
  Yhtenäiset ympäristö­kriteerit rakennus­urakka­hankintoihin
 • Hämeenlinna
  Hiili­neutraaliuden edistäminen kuljetus- ja muutto­palvelu­hankinnoissa
 • Toteutus
  Hämeenlinna
  Vähä­päästöisyyden ja ympäristö­kriteerien huomioiminen ajoneuvojen leasing- ja hallinta­palveluissa
 • Suunnittelu (Ei toteuteta tässä vaiheessa)
  Hämeenlinna
  Terveydenhoito- ja sosiaali­palveluiden palvelun­tuottajille ympäristö­vaatimukset
 • Toteutus
  Hämeenlinna
  Tuotetaan lisätietoa koskien ympäristö­näkö­kulmaa julkisissa hankinnoissa
 • Toteutus
  Hämeenlinna
  Ympäristö­näkö­kulman huomioiminen julkisten hankintojen viestinnässä
 • Toteutus
  Hämeenlinna
  Hankintojen ohjeistus ja neuvonta
 • Valmis
  Hämeenlinna
  Tavaroiden lainaus kirjastosta
 • Hämeenlinna
  Puu­kaupungin­osan rakentaminen
 • Toteutus
  Hämeenlinna
  Kierrätys­materiaalien hyödyntäminen katu- ja infra­rakenteissa
 • Toteutus
  Hämeenlinna
  Kaupungin maan­rakennuksessa syntyvien maamassojen kierrätys
 • Suunnittelu
  Hämeenlinna
  Elin­kaari­vaikutusten arviointi korjaamis­rakentamisessa ja uudis­rakentamisessa
 • Riihimäen kaupunki

 • Toteutus (Aikataulussa)
  Riihimäki
  Edistetään rakentamisessa uusio­materiaalien hyödyntämistä ja uusimpien teknologioiden mukaisia energia­tehokkuus­ratkai…
 • Riihimäki
  Kysyntäjouston käyttöönotto
 • Suunnittelu (Aikataulussa)
  Riihimäki
  Tarjous­pyyntöjen hankinta­kriteeristön ympäristö­vaatimuksia kehitetään
 • Valmis
  Riihimäki
  Pantti­pullo­telineet otettu käyttöön
 • Toteutus (Aikataulussa)
  Riihimäki
  Paperin­kulutuksen huomattava vähentäminen
 • Toteutus (Aikataulussa)
  Riihimäki
  Lisätään purku- ja rakennus­urakoihin kierrätys­vaatimus ja kehitetään toteutumisen seurantaa.
 • Suunnittelu (Aikataulussa)
  Riihimäki
  Tarjous­pyyntöjen hankinta­kriteeristön ympäristö­vaatimuksia kehitetään (ympäristö, ilmasto, kiertotalous). Tuotteiden …
 • Suunnittelu (Aikataulussa)
  Riihimäki
  Kiertonet-sivustoa sekä muita vastaavia kanavia hyödynnetään käytöstä poistettujen tavaroiden kierrätyksessä.
 • Suunnittelu (Aikataulussa)
  Riihimäki
  Laajennetaan kirjaston tavaralainaamoa (esim. soittimet, retkeily, käsityöt, puutyöt) ja lisätään tuotevalikoimaa sovelt…
 • Valmis
  Riihimäki
  Laaditaan ja otetaan käyttöön uusio­maa-ainesten ja Riihimäen kaivumaiden hyödyntämisen kehittämis­ohjelma ja laaditaan …
 • Ei aloitettu (Aikataulussa)
  Riihimäki
  Kau­pun­ki­lai­sil­le järjestetään puutarhajätteen ja pienten maa-aines­kuormien vastaanotto.
 • Suunnittelu (Aikataulussa)
  Riihimäki
  Otetaan julkisen taiteen hankinnoissa huomioon ympäristö­taiteen ja biotaiteen mahdollisuudet.