Hyppää sisältöön

Uimaveden hygieniariski

Suomessa ajoittain esiintyy vesivälitteisiä epidemioita, kun taudinaiheuttajamikrobeilla saastuneita vesiä esimerkiksi uimavesiin. Jätevedenpuhdistamojen purkuvedet ovat tyypillisiä suolistomikrobien päästölähteitä. Tavallisesti taudinaiheuttajamikrobien määrä vastaanottavassa vesistössä laskee melko nopeasti. Ongelmia saattavat aiheuttaa kuitenkin poikkeavat tilanteet, kuten myrskyt, rankkasateet, tulvat ja kuivuus.

Uimavesien hygieniariskikartta

Mikäli uimaranta sijaitsee lähellä jätevedenpuhdistamon purkualuetta, riski uimarantaveden hygieenisen laadun heikkenemiselle on tavallista suurempi. Uimarantaa voi huoletta käyttää, mutta riski on hyvä tiedostaa. Lisäksi voi tarkistaa, onko kyseillä puhdistamolla käytössä jäteveden hygienisointikäsittely, mikä pienentää riskiä merkittävästi. Jätevedenpuhdistamoiden purkualueiden sijainnit pohjautuvat Suomen ympäristökeskuksen Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot -nimiseen aineistoon.

Uimaveden hygieniariskit

Suomessa ajoittain esiintyy vesivälitteisiä epidemioita, kun taudinaiheuttajamikrobeilla saastuneita vesiä esimerkiksi uimavesiin. Tyypillisiä päästölähteitä ovat jätevedenpuhdistamot, mutta myös taajamien hulevedet sekä eläintilojen valumavedet voivat kuljettaa taudinaiheuttajia vesistöihin. Osalla suomalaisista jätevedenpuhdistamoista on jo olemassa tai rakenteilla hygienisointikäsittely.

Tavallisesti taudinaiheuttajamikrobien määrä vastaanottavassa vesistössä laskee melko nopeasti laimenemisen, vajoamisen ja mikrobien tuhoutumisen seurauksena. Ongelmia saattavat aiheuttaa kuitenkin poikkeavat tilanteet, kuten myrskyt, rankkasateet, tulvat ja kuivuus. Uimaveden hygieenisiä laatukriteereitä seurataan säännöllisesti uimavesikaudella.

Uimavesiepidemia

Jos epäilet uimaveden olevan saastunutta, ilmoita siitä välittömästi kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Uimarannan ylläpitäjän on mahdollista ennaltaehkäistä uimavesiepidemioita mm. seuraavasti:

  • Peseytymis-, pukeutumis-, ja WC-tilojen siisteydestä huolehtiminen, tiloihin riittävästi käsisaippuaa ja käsipyyhkeitä, WC-paperia sekä roska-astioita
  • Informoimalla kunnan terveydensuojeluviranomaisen antamista ohjeista sekä uimaveden käyttörajoituksista

Näin ehkäiset uimavesiepidemioita uimarina:

  • Älä niele uimavettä
  • Huolehdi omasta hygieniastaan ja hyödynnä rannan mahdollisia peseytymis- ja WC-tiloja
  • Älä ui ripulin tai oksennustaudin aikana
  • Älä vaihda vaippoja vedessä

Uimarin tulee seurata uimarannan tiedotteita ja ohjeita. Uimaan ei tule missään tapauksessa mennä, jos uimaranta on asetettu uimakieltoon.