Hyppää sisältöön

Puiden kaatumisriski tielle

Kova tuuli tai myrsky voi aiheuttaa puiden kaatumista. Tyypillisesti puita kaatuu myrskyvaroituksen aikana. Ilmastonmuutoksen edetessä myrskytuhojen ennustetaan lisääntyvän routakauden lyhenemisen ja sadannan lisääntymisen vuoksi. Kaatuessaan puut saattavat aiheuttaa vahinkoa rakennuksille tai muulle omaisuudelle ja voivat tukkia teitä ja aiheuttaa näin liikenneyhteyksien katkeamisen. Teiden varsille rajattu metsien tuulituhokartta kuvaa puiden kaatumisriskiä tielle.

Tuulituhoriskikartta

Selite

Aineisto on muokattu Luonnonvarakeskuksen Metsäinfon tuulituhoriskikartasta. Alkuperäisestä tuulituhoriskiaineistosta löytyy päivitetty versio täältä: Metsätuhoriskikartta. Oheisessa kartassa punaisen eri sävyin merkityillä teillä on uhka puiden kaatumiselle tielle ja liikenneyhteyden katkeamiselle. Myös teiden varsilla olevien rakennusten päälle voi kaatua puita.

Prosentuaaliset arvot kuvaavat, millä todennäköisyydellä metsäalalla tapahtuu tuulituhoja viiden vuoden aikajaksolla. Tuulituhon aste voi vaihdella. Aineistossa on otettu huomioon erilaisia tuulituhon todennäköisyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten puuston pituus ja kuusivaltaisuus, avoimet metsänreunat, kasvupaikan tuulisuus, viimeaikaiset hakkuut, kasvupaikan tyyppi, maaperän tyyppi ja paksuus ja keskimääräinen lämpösumma.

Tuulituhojen ennaltaehkäisy

  • Opettele tunnistamaan kaatumisvaarassa olevat puut ja poistata ne tien vierestä ennen kuin vahinkoja syntyy. Tällaisia puita ovat esim. yhtäkkisesti lakastuneet tai kuivuneet puut, lahoavat puut (lahoa voi ilmetä oksanleikkuiden, kuoren vioittumisen tai ruhjeiden kautta), ja puut, jotka ovat saaneet kaivuutöissä juuriinsa ruhjeita.
  • Erityisen alttiita kaatumiselle ovat puut, joiden tuulensuoja on poistettu, esim. päätehakkuussa jätetyt säästöpuut tai aukeaksi hakatun alueen viereisen reunametsän puut. Myös harvennushakkuiden jälkeen puilla kestää muutama vuosi sopeutua uusiin harvempiin olosuhteisiin.

Toiminta ongelmatilanteessa

  • Jos kaatuneesta puusta aiheutuu tai voi aiheutua vaaratilanteita, soita hätänumeroon 112.
  • Jos tielle kaatunut puu ei aiheuta välitöntä vaaraa, ilmoita siitä tienkäyttäjän linjaan 0200 2100 (24/7).
  • Jos puu on sähkölinjan päällä, ilmoita siitä sähkölaitokselle.
  • Jos puu ei aiheuta vaaratilanteita, siitä on vastuussa kaupunki, kunta, yksityinen urakoitsija tai maanomistaja. Lähtökohtaisesti kaatunut puu on puunomistajan vastuulla.