Hyppää sisältöön

Vesistötulvariski

Vesistötulva on yleensä seurausta lumien sulamisesta tai pitkään jatkuneista sateista. Tässä paikkatietoaineistossa on esitetty vesistötulvariskialueet eri toistuvuusajoittain.

Aineiston kuvaus

Kartat perustuvat täysin SYKE:n alkuperäiseen aineistoon, joka löytyy täältä.

Vesistötulva-alueet eri karttatasoina ja niiden syvyysvyöhykkeet eri toistuvuuksilta: 1/2a, 1/5a, 1/10a, 1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a, 1/1000a (1/2a tarkoittaa esimerkiksi tulvaa, jonka esiintyvyystodennäköisyys on kerran kahdessa vuodessa). Aineiston syvyysvyöhykkeet ovat 0-0,5 m, 0,5-1 m, 1-2 m, 2-3 m ja yli 3 m.

Vesistötulvariski 1/2a

Vesistötulvariski 1/5a

Vesistötulvariski 1/10a

Vesistötulvariski 1/20a

Vesistötulvariski 1/50a

Vesistötulvariski 1/100a

Vesistötulvariski 1/250a

Vesistötulvariski 1/1000a

Taustatietoa

Merkittäviä rakennettuun ympäristöön kohdistuvia tulvariskejä ovat vesistötulvat sekä hulevesitulvat. Nämä ylikuormittavat kaupunkialueiden ja taajamien viemäriverkostoja, mistä saattaa syntyä huomattavia taloudellisia vahinkoja. Hulevesitulvat muodostuvat yleensä nopeasti voimakkaiden rankkasateiden seurauksena, kun taas vesistötulva on yleensä seurausta lumien sulamisesta tai pitkään jatkuneista sateista. Tässä paikkatietoaineistossa on esitetty vesistötulvariskialueet.

Vuosien 1995-2015 välisenä aikana hulevesi- ja vesistötulvavahinkoja korvattiin Kanta-Hämeessä yli miljoonalla eurolla, kun taas Päijät-Hämeessä korvauksia maksettiin vajaa 80 000 euroa. Yhteensä tuona aikana tulvista aiheutuneista vahingoista maksettiin Suomessa korvauksia yli 19 miljoonaa euroa.

Varautuminen

Ohjeita tulviin varautumiseen ja toimimiseen tulvatilanteissa, kuten miten rakentaa tulvavalli, löydät täältä.