Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Humppila-Urjalan tuulivoima-alue sijaitsee Humppilan keskustasta pohjoiseen ja Urjalan keskustasta lounaaseen Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntien rajalla. Alue on metsä- ja turvetalouden käytössä. Hyvät tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät sijainnista otollisen tuulivoimatuotantoon.

Hankealueille on laadittu tuulivoimaosayleiskaavat, jotka on hyväksytty Humppilan ja Urjalan kunnanvaltuustoissa vuonna 2015. Kaavat sallivat alueille enintään 17 tuulivoimalan rakentamisen maksimissaan 210 metrin pyyhkäisykorkeudella. Hankkeen vaikutukset ympäristöön on arvioitu kattavasti kaavaprosessissa.

Alueen rinnakkainen käyttö muuhun toimintaan kuten esimerkiksi marjastukseen on edelleen sallittua myös tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen.

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Lue lisää

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 28.11.2021