Hyppää sisältöön

Ulkoilureittiyhteyden ja/tai ekologisen yhteyden toteuttaminen

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Valmis

Kuvaus

Valtatielle 2 on alustavasti selvitetty mahdollisuutta muodostaa alikulkuna ulkoilureittiyhteys Torronsuolle Niinimäentien risteyksen kohdalle. Alikulun sijaintipaikka suunnitelmissa on olemassa olevan Ilvesreitin varrella.

Torronsuon ja valtatien 2 itäpuolen välille on tunnistettu tarve ekologiselle yhteydelle. Ekologinen yhteystarve toteuttamalla voitaisiin mahdollistaa turvalliset reittiyhteydet Ruostejärven suunnalta Torronsuolle sekä ihmisille että eläimille. Valtatielle 2 suunnitellusta alikulusta olisi tarkoitus tehdä niin suuri, että myös eläimet pystyvät sitä käyttämään.

Esisuunnitelma ulkoilureitin kehittämisestä teetetty Destialla 2017. Valtatien 2 kehittämissuunnitelmissa ja Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa alikulku on listattu lähivuosien toteutettavana toimenpiteenä (Torronsuo-Eerikkilä-ulkoilureitin akk). Uuden esisuunnitelman on tarkoitus olla valmis huhtikuussa 2022. Esisuunnitelmassa on tarkoituksena löytää toteuttamiskelpoiset ja ympäristöllisesti hyväksyttävät periaateratkaisut Torronsuon kohdan ulkoilureitin ja/tai ekologisen yhteyden alikulku- tai ylikulkujärjestelyiden jatkosuunnittelun pohjaksi ja aikanaan rakentamiseksi. Hankkeen rahoituksesta puolet tulee ELY-keskukselta.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

31.03.2022

Vastuuorganisaatiot

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Hannu Jalava

  Hannu Jalava

  Projektipäällikkö

  Tammelan kunta

 • Miika Tuki

  Miika Tuki

  Kaavoittaja

  Tammelan kunta

Tietoja päivitetty 20.10.2022