Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis

Kuvaus

Pelastusohjelma kokoaa yhteen Loimijoen alueen vesien tilaan keskeisesti vaikuttavat tekijät ja vaikuttavimmat keinot. Ohjelman tavoitteena on vähentää vesistökuormitus puoleen nykyisestä. Suurimmat Loimijoen vesistöalueen haasteet alueella ovat valuma-alueen heikko vedenpidätyskyky, maan eroosioherkkyys, hajakuormitus, tulvat ja vieraslaji isosorsimon nopea leviäminen. Kunnostustoimien tavoitteena on vesien tilan parantaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen sekä viihtyisä ja elinvoimainen Loimijokilaakso.

Lue lisää

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 04.12.2021