Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis

Kuvaus

Lopen kunnan aiempi pohjavesialueiden suojelusuunnitelma sisältyi vuonna 2004 valmistuneeseen Riihimäen seudun pohjaveden suojelusuunnitelmaan. Vuonna 2018 käynnistettiin työ Lopen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittämiseksi. Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata yhteiskunnan vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot ja niiden antoisuuden säilyminen sekä estää pohjaveden laadun heikkeneminen.

Lue lisää

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 14.12.2021