Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Forssan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti rakennuspaikka tulee salojittaa riittävään syvyyteen ja hulevesille on järjestettävä haitaton johtaminen. Hule- ja salaojavedet tulee imeyttää rakennuspaikan maaperään tai johtaa mahdolliseen avo-ojajärjestelmään, jos niitä ei voida johtaa hulevesiviemäriin. Imeyttäminen tulee järjestää siten, ettei vesistä aiheudu haittaa rakennuksille eikä naapurikiinteistöille. Hule- ja salaojavesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

Virallinen kuvaus

Hulevesiviivytykset kaavoituksessa

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Sirkka Köykkä

  Sirkka Köykkä

  kaupunginarkkitehti

  Forssan kaupunki

Tietoja päivitetty 19.01.2022