Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Valmis

Kuvaus

Forssan kaupungin ensimmäinen hulevesiohjelma on laadittu 2016-2017. Sen tavoitteina on hulevesien hallinnan parantaminen ja hulevesitulvien vähentäminen muuttuvassa ilmastossa, hulevesien laadun parantaminen ennen laskemista vastaanottavaan vesistöön, kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisääminen ja huleveden hyödyntäminen, pohjavedenlaadun säilyttäminen ja pohjaveden pinnankorkeuden säilyttäminen, toimiva yhteistyö ja tiedonkulun edistäminen sekä Forssan hulevesien hallinnan toimintamallin kehittäminen. Hulevesiohjelma tarkistetaan viiden vuoden välein ja sen toteutumista seurataan vuosittain. Se koskee kulloinkin asemakaavoitettua aluetta.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

01.01.2016 → 01.01.2017

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Antti Heinilä

  Antti Heinilä

  tekninen johtaja

  Forssan kaupunki

Tietoja päivitetty 19.01.2022