Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis

Kuvaus

Forssan kaupungin ensimmäinen hulevesiohjelma on laadittu 2016-2017. Sen tavoitteina on hulevesien hallinnan parantaminen ja hulevesitulvien vähentäminen muuttuvassa ilmastossa, hulevesien laadun parantaminen ennen laskemista vastaanottavaan vesistöön, kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisääminen ja huleveden hyödyntäminen, pohjavedenlaadun säilyttäminen ja pohjaveden pinnankorkeuden säilyttäminen, toimiva yhteistyö ja tiedonkulun edistäminen sekä Forssan hulevesien hallinnan toimintamallin kehittäminen. Hulevesiohjelma tarkistetaan viiden vuoden välein ja sen toteutumista seurataan vuosittain. Se koskee kulloinkin asemakaavoitettua aluetta.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.1.2016 → 1.1.2017

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Antti Heinilä
  Antti Heinilä
  tekninen johtaja
  Forssan kaupunki
Tietoja päivitetty 19.01.2022