Hyppää sisältöön

Eettiset periaatteet yhteistyökumppaneille

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Valmis

Kuvaus

Loimua Oy on sitoutunut noudattamaan ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta, YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskevaa julistusta, korruption vastaista yleissopimusta ja Global Compact -aloitteen periaatteita. Eettiset periaatteet sitouttavat liiketoiminnan vastuullisiin käytäntöihin, joita edellytetään myös yhteistyökumppaneilta. Loimua Oy edellyttää yhteistyökumppaneilta vastuullista suhtautumista ympäristöön ja yhtiön ympäristöpolitiikan periaatteiden noudattamista. Taloudellisten ja teknisten asioiden lisäksi suurimpien hankintojen osalta selvitetään toimittajien ympäristösuojelun tila. Toimittajilta edellytetään metsäbiomassan alkuperän todentamista ja että poltettava metsäbiomassa on kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti hoidetuista metsistä. Toimittaja sitoutuu noudattamaan Hyvän metsänhoidon suosituksia ja huomioimaan lahopuun lisäämistarpeen talousmetsissä ja turvaamaan metsien monimuotoisuuden.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 13.12.2022