Hyppää sisältöön

Organisaatiot

Loimua Oy

52 toimenpiteen vastuuorganisaationa

Toimenpide / Nimi
Toteutusvaihe
TehtävätVastuutMittarit
Loimua OyTikkakosken lämmöntuotanto bio­lämpö­laitokseen
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyJäähtyvyys­kilpailu asiakkaille
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyEnergia­tehokkuuksiin investointi
Toteutus
Ei tehtäviä
Loimua OyOsallistuminen vertailu­analyyseihin
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyInvestoiminen lämmön talteenottoon
Toteutus
Ei tehtäviä
Loimua OyOsallistuminen Hiilineutraali Hämeen­linna-hankkeeseen
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyKaukolämpöakun tehostaminen
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OySavu­kaasu­pesureiden käyttöönotto
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyLED-valaistuksen lisääminen
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyVaihtimien uusiminen
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyKauko­lämpö­verkoston eriste­materiaalin parannus
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyKestävyys­järjestelmien laadinta
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyBiopolttoaineen käyttö
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyMaakaasun ja turpeen käytön vähentyminen
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyHukkalämmön hyödyntäminen
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyHiili­neutraalius 2030
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyHiili­neutraalius 2030, turpeesta luopuminen
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Loimua OyHiili­neutraalius 2030, uusiutuvat polttoaineet
Toteutus
Ei tehtäviä
Loimua OyHiili­neutraalius 2030, biopohjaiset ratkaisut
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyHiili­neutraalius 2030, hukkalämmön hyödyntäminen
Toteutus
Ei tehtäviä
Loimua OyHiili­neutraalius 2030, yhteistyö
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Loimua OyHiili­neutraalius 2030, lämpövarastojen hyödyntäminen
Toteutus
Ei tehtäviä
Loimua OyHiili­neutraalius 2030, tuotannon optimointi
Toteutus
Ei tehtäviä
Loimua OyVanhojen työvaatteiden hyötykäyttö
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OySitoutuminen Ener­gia­te­hok­kuus-sopimukseen
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OySitoutuminen YK:n Global Compact-aloitteeseen
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyHiili­neutraalius 2030, uudet teknologiat
Toteutus
Ei tehtäviä
Loimua OyBiolämpökattila Vanajan voima­laitokselle
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyHiili­neutraalius 2030, datan hyödyntäminen
Toteutus
Ei tehtäviä
Loimua OyBiolämpökattila Laukaan lämpö­laitokselle
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyONE-hanke
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyONE-hanke, tuotanto ja jakelu
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyEnergiapuu polttoaineena
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyONE-hanke, asiakkaat
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyPuun hankinta­sopimukset
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyONE-hanke, laitokset
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyKiinteistö­kohtaiset lämpö­katselmukset asiakkaille
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyVanajan kattiloiden rinnakkaisajo
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyKanta Eko-lämpötuote
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyEettiset periaatteet yhteis­työ­kumppaneille
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyAsiakkaiden kulutus­ratkaisut
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyYmpäristö­ohjelma
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyAssi-sairaalan energia­ratkaisut
Toteutus
Ei tehtäviä
Loimua OyÖljylaitosten poisto
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyGRESB-vas­tuul­li­suu­sar­vioin­ti
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyPuu­poltto­aineiden tuhkan kierrätys
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyBio­diversiteetti­kartta
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Loimua OyHämeenlinnan Moreeniin uusi kaukolämpölinja
Toteutus
Ei tehtäviä
Loimua OyAsiantuntijuus asiakkaille
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyUusi Hämeenlinnan Parolannummen runkolinja
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyKannustus energia­säästö­viikon viettoon
Valmis
Ei tehtäviä
Loimua OyInvestointi Oulaisten sahaan
Toteutus
Ei tehtäviä