Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis

Kuvaus

Loimua Oy:n käyttämästä uusiutuvasta polttoaineesta valtaosa on niin sanottua energiapuuta, joka on pääosin metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivutuote, jolloin puuta ei kasvateta energiankäyttöön. Energiapuu voi olla esimerkiksi pieniläpimittainen puu tai hakkuutähde, joka ei täytä metsäteollisuuden tai puun jatkojalostuksen vaatimuksia. Energiapuun lisäksi Loimua käyttää uusiutuvana polttoaineena myös teollisuuden sivujakeita kuten sahanpurua ja muita biopolttoaineita.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 13.12.2022