Hyppää sisältöön

Kestävän kehityksen ohjelma Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan varhaiskasvatukseen

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: Lähtötilanne kestävän kehityksen ohjelmaa varten tehtiin keväällä 2021. Kartoitus toteutettiin kyselylomakkeella, johon varhaiskasvatuksen työntekijät vastasivat. Yhteenvetona kyselyn kysymyskohdat esitettiin ympyrädiagrammeina, joista näki tuloksen nopeasti ja selkeästi. Tämä kartoituksen yhteenveto käytiin läpi yhteisessä tilaisuudessa toukokuussa 2021. Kartoituksen tulokset herättivät mielenkiintoa ja keskustelua. Todettiin, että kestävän kehityksen saralla on työyhteisössämme paljon tehtävää. Koska keke-työ on työyhteisössämme alkutekijöissään ja tehtävää tällä saralla löytyykin paljon, tulee ohjelman tavoitteiden olla realistisia. Työyhteisönä päätimme ensimmäisen yhteisen tavoitteen kestävän kehityksen ohjelmaan. Jätteiden kierrätys nousi tavoitteena ylitse muiden. Jätteiden kierrätyksen lisäksi ohjelmaan on valittu kaksi muutakin päätavoitetta kestävän kehityksen kartoituksen pohjalta. Näiden tavoitteiden on katsottu myöskin olevan sellaisia, jotka pystytään toteuttamaan ohjelmassa mainitulla aikataululla, eivätkä ne vaadi erillisiä suuria resursseja. Tavoitteet ovat sellaisia, jotka jo nyt näkyvät varhaiskasvatuksessa ja työssämme, mutta joihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Kuvaus

Hämeenlinna-Vanajanseurakunnan varhaiskasvatus tekee työtä lasten ja perheiden kanssa, tuottaen tälle kohderyhmälle suunnattua toimintaa. Toimintaan kuuluvat päiväkerhot, erilaiset avoimet ryhmät lapsille ja vanhemmille, tapahtumat, leirit ja retket sekä messut. Toimintaa toteutetaan kristillisen kasvatuksen antamalta pohjalta tukemaan lasten ja perheiden hyvinvointia. Kestävän kehityksen asiat eivät ole olleet tässä työyhteisössä esillä aikaisemmin.

Kestävän kehityksen työn vastaavana tahona toimii keke-tiimi, jonka muodostavat kaksi varhaiskasvatuksen tiimin työntekijää. Tämän tiimin tehtävänä on huolehtia, että ohjelma toteutuu asianmukaisesti ja tuoda siitä tieto muille työntekijöille. Koko varhaiskasvatuksen tiimi osallistuu kestävän kehityksen ohjelman toteuttamiseen omissa toimipisteissään keke-tiimin ohjeistuksen ja opastuksen mukaan. Keke-tiimi on jatkuvassa kanssakäymisessä muun työyhteisön kanssa, ottaen vastaan palautetta, vastaten ongelmakohtiin ja välittäen tietoutta liittyen kestävään kehitykseen varhaiskasvatuksessa. Kestävän kehityksen tiimi aloittaa toimintansa 1.1.2022 ja toimintakausi kestää yhden vuoden. Tarvittaessa keke-tiimin kokoonpano on muokattavissa.

Virallinen kuvaus

Kestävän kehityksen ohjelma Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan varhaiskasvatukseen

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

12.05.2021 → Jatkuva29.12.2022

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Minna Leppänen

  Minna Leppänen

  Lastenohjaaja

  Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

 • Niina Huttunen

  Niina Huttunen

  Lapsityön ohjaaja

  Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Tietoja päivitetty 24.02.2022