Hyppää sisältöön

Organisaatiot

Riihimäen kaupunki

62 toimenpiteen vastuuorganisaationa

Toimenpide / Nimi
Toteutusvaihe
TehtävätVastuutMittarit
Riihimäen kaupunkiPuhtaan joukko­liikenteen edistäminen
Suunnittelu
2 tehtävää
Riihimäen kaupunkiPyöräilyn ja kävelyn huomiointi katujen kunnossapidossa ja talvireiteissä
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiKestävän liikkumisen suunnitelma
Valmis
3 tehtävää
Riihimäen kaupunkiVahvistetaan luonnon moni­muotoisuutta maankäytössä ja suunnittelussa
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiLisätään kaupunkilaisten tietoisuutta kestävistä valinnoista
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiKaupunki­pyörä­järjestelmän kehittäminen
Toteutus
1 tehtävää
Riihimäen kaupunkiRakentaminen ohjataan asemakaava-alueille ja säilytetään tiivis kaupunkirakenne
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiHaitallisen vieraslajin jättipalsamin hävittäminen
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiHaitallisen vieraslajin espanjan­siru­etanan torjuminen
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiAsennettu roska-astioita asukaskyselyssä saatuihin paikkoihin
Valmis
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiVantaanjoen alueen kunnostaminen viihtyisämmäksi
Valmis
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiSini-viher­kertoimen pilotointi ja käyttöön otto keskusta-alueelle.
Ei aloitettu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiEdistetään rakentamisessa uusio­materiaalien hyödyntämistä ja uusimpien teknologioiden mukaisia energia­tehokkuus­ratkaisuja.
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiTulvariskiä hallitaan esim. viheralueita lisäämällä ja luonnon­mukaisilla hulevesien hallinta­ratkaisuilla sekä noudattamalla Vantaanjoen tulvariskien hallinta­suunnitelmaa
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiKaupungin ajoneuvot muutetaan päästöttömiksi sitä mukaa kun kalustoa uusitaan
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiPäivitetään ilman­laatu­selvitys
Suunnittelu
2 tehtävää
Riihimäen kaupunkiKaupungin ajoneuvoihin otetaan käyttöön vähäpäästöiset polttoaineet.
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiLuonnon­suojelu­alueiden perustaminen
Suunnittelu
2 tehtävää
Riihimäen kaupunkiTytäryhteisöt laativat suunnitelman ja askelmerkit hiili­neutraaliuteen
Ei aloitettu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiKannustetaan ja opastetaan yrityksiä ja kuntalaisia uusiutuvan energian käytön lisäämisessä sekä siirtymisessä öljy- ja sähkö­lämmityksestä kaukolämmön käyttämiseen
Toteutus
1 tehtävää
Riihimäen kaupunkiKysyntäjouston käyttöönotto
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiKaukolämmön varastointi­ratkaisuja selvitetään
Valmis
1 tehtävää
Riihimäen kaupunkiLuodaan keskustan ytimeen vehreyttä ja pyritään pois asfaltti-/betonimiljööstä
Ei aloitettu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiKoulujen ja toimisto­rakennusten pyöräpysäköinti kehitetään turvalliseksi ja sääsuojatuksi. Lisätään runkolukittuja, turvallisia ja sääsuojattuja pyörä­säilytys­paikkoja.
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiSelvitetään pyöräily- ja jalan­kulku­verkoston yhtenäisyys sekä toteutetaan toimenpiteitä sen parantamiseksi.
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiKaupungin järjestämissä tilaisuuksissa ja kokouksissa tarjoillaan mahdollisimman lähellä tuotettua kasvisruokaa
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiVähennetään punaista lihaa ja lisätään kasvisruuan tarjontaa kouluissa ja päiväkodeissa. Huomioidaan ruokatarjonnan kestävyys ja hyödynnetään sato­kausi­kasviksia.
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiPien­vesi­selvityksen hyödyntäminen luonnon­tilaisten ja muuten arvokkaiden pienvesien hoito­toimen­piteiden suunnittelussa
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiVantaanjoen virkistys­käyttö­suunnitelma
Ei aloitettu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiLaaditaan hulevesiohjelma ja toteutetaan sen mukaisia toimenpiteitä.
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiVantaanjoen tulvariskien hallinta­suunnitelman toteutus
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiHulevesien hallinnan suunnittelussa huomioidaan lisääntyneet rankkasateet.
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiVarmistetaan kouluille ja varhais­kasvatukseen ajantasainen ympäristö­kasvatus­materiaali ja opettajien tietotaito ilmasto-, resurssi­viisaus- ja kierto­talous­asioista.
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiKorostetaan viestinnällä kestävien valintojen helppoutta ja pitkä­jänteisyyttä ja pieniä arjen muutoksia
Toteutus
1 tehtävää
Riihimäen kaupunkiKiertotalous otetaan opetus­suunnitelmaan varhais­kasvatuksesta toiselle asteelle
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiToteutetaan liikennevihreä myös ketoina/niittyinä.
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiPantti­pullo­telineet otettu käyttöön
Valmis
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiPaperin­kulutuksen huomattava vähentäminen
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiLisätään purku- ja rakennus­urakoihin kierrätys­vaatimus ja kehitetään toteutumisen seurantaa.
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiTarjous­pyyntöjen hankinta­kriteeristön ympäristö­vaatimuksia kehitetään (ympäristö, ilmasto, kiertotalous). Tuotteiden kestävyyttä edistäviä kriteereitä lisätään kaupungin hankintoihin.
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiKiertonet-sivustoa sekä muita vastaavia kanavia hyödynnetään käytöstä poistettujen tavaroiden kierrätyksessä.
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiLaajennetaan kirjaston tavaralainaamoa (esim. soittimet, retkeily, käsityöt, kulutusmittarit) ja voidaan lisätä tuotevalikoimaa soveltuvista kierrätys­keskuksen lahjoitus­tavaroista.
Suunnittelu
1 tehtävää
Riihimäen kaupunkiAurinkosähkön ja maalämmön hyödyntämistä lisätään kaupungin kiinteistöissä.
Toteutus
1 tehtävää
Riihimäen kaupunkiKehitetään ravinteiden kierrätystä jätevesistä.
Ei aloitettu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiLaaditaan pitkän tähtäimen suunnitelma uusiutuvan energian käytölle.
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiTytäryhteisöt laativat suunnitelman ja askelmerkit hiili­neutraaliuteen.
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiVahvistetaan yhteistyötä toimipaikkojen, koulujen ja päiväkotien ruokalijoiden määrän ilmoittamisessa, jolloin ruokahävikin määrä vähenee.
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiKaupungin omistamien suoalueiden ennallistaminen, soiden säilymisen turvaaminen
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiKaupungin metsiä hoidetaan huomioiden monimuotoisuus, luontoarvot ja virkistysarvot.
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiLasketaan kaupungin omistamien kiinteistöjen ympäristökuorma ja sitoutetaan tekemään toimenpiteitä sen vähentämiseksi.
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiLisätään julkisten tilojen yhteiskäyttöä virka-ajan ulkopuolella. Kehitetään varaus­järjestelmä ja -käytännöt.
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiJoutomaiden muuntaminen metsiksi tai niityiksi
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiLaaditaan ja otetaan käyttöön uusio­maa-ainesten ja Riihimäen kaivumaiden hyödyntämisen kehittämis­ohjelma ja laaditaan periaatteet kiertotalouden soveltamiseksi maa­rakentamisessa.
Valmis
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiKysyntäjouston käyttöönotto
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiToteutetaan energia­katselmukset kaupungin ja tytär­yhteisöiden kiinteistöille.
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiKaupungin matkustussääntö uusitaan siten, että vähennetään autoilua ja lisätään joukko­liikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuutta.
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiEdistetään pysäköinti­sovellusten ja vapaiden pysäköinti­paikkojen näyttöjen hyödyntämistä kaupungissa.
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiHyödynnetään Fisu- ja Circwaste -verkostojen työtä kaikilla toimialueilla: vertaistukea, viestintää, tietoa.
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiKau­pun­ki­lai­sil­le järjestetään puutarhajätteen ja pienten maa-aines­kuormien vastaanotto.
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiSelvitetään kaupungin hiilitase sekä päästö­kompensaatio­tarve ja mahdolliset tavat. Huolehditaan hiilivarastojen säilymisestä ja kasvattamisesta sekä hiilinieluista kaikessa toiminnassa.
Suunnittelu
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiRiihimäen kierto­talous­ryhmän kehittäminen
Toteutus
Ei tehtäviä
Riihimäen kaupunkiOtetaan kaupunki­ympäristön suunnittelussa huomioon ympäristö­taiteen, biotaiteen ja biotaiteen mahdollisuudet.
Suunnittelu
Ei tehtäviä